Informácia pre dotknutú verejnosť - – Sloveca, Sasol Slovakia

Úplné znenie

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ  - v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií27.03.2018