Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestský úrad Nováky oznamuje obyvateľom,

 že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  si budú môcť prevziať na mestskom úrade v dňoch:

 od 16. 04. 2018 do 20. 04. 2018 od 8,00 hod. do 17,00 hod.

Rozhodnutia si môžete prevziať na ekonomickom oddelení, 1. poschodie, číslo dverí 10 a následne uhradiť v pokladni mestského úradu.

 11.04.2018