Výluka na trase Nováky- Zemianske Kostoľany

Úplne znenie

V dňoch 22. – 24. mája 2018
(utorok, streda, štvrtok)
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťových úsekoch:
Nováky – Zemianske Kostoľany04.05.2018