Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch

 ruší dňom 16. 05. 2018 o 8:00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.04.05.2018