Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

Úplne znenie

Mesto Nováky
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
„referent výstavby a projektový manažér”23.05.2018