Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 3 - návrh zmluvy
Príloha č. 2 - návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 1 - rozpočet projektu
Úplné znenie výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rozšírenie kamerového systému v meste Nováky28.06.2018