Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky tepla

BENET, s. r. o. Nováky oznamuje občanom, že z dôvodu odstávky tepelného napájača ENO Nováky - Prievidza

bude v dňoch 09. 07. 2018 - 13. 07. 2018, t. j. v pondelok až v piatok

prerušená dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody na ulici Bernolákovej, M. R. Štefánika, Rastislavovej, Mateja Belu, Pribinovej, Čerešňovej a na Nám. SNP.03.07.2018