Výzva na predloženie cenovej ponuky

Úplné znenie

Dodávka veľkoplošného pútača a stálej tabule04.07.2018