Úspešní žiaci Základnej umeleckej školy v Novákoch

Na medzinárodnom hudobnom festivale v Děčíne 15. júna 2018 reprezentovali naše mesto  žiaci zo Základnej umeleckej školy v Novákoch. Nováky sa môžu pýšiť talentovanými žiakmi, ktorým základné umelecké vzdelanie zabezpečuje Základná umelecká škola v Novákoch. Najnovším úspechom malého big bandu zo ZUŠ je strieborné pásmo v kategórii do 15 rokov (dirigent Mgr. art. Martin Židek). Big band ZUŠ Nováky taktiež získal strieborné pásmo v kategórii do 25 rokov (dirigent Bc. Martin Peták). Cenu poroty za spevácky výkon udelila porota Vanesse Paušurovej.

„Hudba spája všetky generácie, aj preto nás teší, že  môžeme byť svedkami rozvíjania hudobného talentu našich žiakov. Mesto Nováky je nesmierne hrdé na všetkých žiakov, ktorí reprezentujú naše mesto na súťažiach. Gratulujeme a ďakujeme za prezentáciu.“ – hovorí primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš.17.07.2018