Oznam o uverejňovaní záznamov zo zastupiteľstiev mesta Nováky

Vedenie mesta Nováky sa rozhodlo neuverejňovať celé záznamy z mestských zastupiteľstiev z dôvodu dehonestujúcich vyjadrení, nedistingvovaného správania niektorých občanov mesta a šírenia nepravdivých informácií niektorými občanmi mesta. Na základe skutočnosti, že občania mesta Nováky Marián Š. a Dušan Š. verejne poškodzujú dobré meno mesta Nováky, ako aj dobré meno poslancov mesta, budú občanom sprístupnené len vybrané časti zo zastupiteľstiev.01.08.2018