Žiadosť o zmenu č.12 integrovaného povolenia č. 4877-15168/ 2007/Kor/470100806

stručné zhrnutie
výzva
žiadosť

Žiadosť o zmenu č.12 integrovaného povolenia č. 4877-15168/ 2007/Kor/470100806 vydaného pre prevádzku "Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej" v znení neskorších zmien19.09.2018