Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky

Úplne znenie


04.10.2018