OZNÁMENIE

V uplynulých dňoch boli v meste rozmiestnené 1.100 litrové kontajnery na vytriedené zložky z komunálneho odpadu.

Ide o červené a oranžové kontajnery.

Červené kontajnery sú určené na kovy, kde patria kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky. Nevhadzujú sa sem kovové obaly od farieb, riedidiel a obaly znečistené nebezpečnými látkami.

Oranžové kontajnery sú určené na viacvrstvové kombinované materiály, kde patria nápojové obaly od mlieka, mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov. Nevhadzujú sa do nich papierové, alebo plastové obaly.

Vývoz týchto kontajnerov bude zabezpečený pravidelne,  2 x mesačne.09.10.2018