Rekonštrukcia ul. Trenčianskej

Mestský úrad Nováky Vám oznamuje, že od 22. októbra 2018 začínajú stavebné práce – "Rekonštrukcia ulice Trenčianskej".

Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť štátnej cesty 1/9 v Horných Lelovciach a počas dopravných špičiek zvýšený pohyb osôb a detí - žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť, dodržiavanie pokynov a dopravných značení v okolí ulice Trenčianskej - križovatka s ulicou Duklianskou.22.10.2018