OZNÁMENIE

Záznam z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nováky konaného 21. decembra 2018 bude odvysielaný nasledovne:

v premiére 28. 12.  2018 o 18.00 h,

v repríze  29. 12. 2018 o 13.30 a 18.00 h,

                     30. 12. 2018 o 18.00 h,

                     31. 12. 2018 o 18.00 h.

                     04. 01. 2018 o 18.00 h,

                     05. 01. 2019 o 13.30 a 18.00 h,

                     06. 01. 2019 o 18.00 h,

                     07. 01. 2019 o 18.00 h.

 

 28.12.2018