OZNÁMENIE

Záznam z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nováky konaného 21. decembra 2018 bude odvysielaný nasledovne:

v premiére 28. 12.  2018 o 18.00 h,

v repríze  29. 12. 2018 o 13.30 a 18.00 h,

                     30. 12. 2018 o 18.00 h,

                     31. 12. 2018 o 18.00 h.

                     04. 01. 2018 o 18.00 h,

                     05. 01. 2019 o 13.30 a 18.00 h,

                     06. 01. 2019 o 18.00 h,

                     07. 01. 2019 o 18.00 h.

 

 28.12.2018
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.11.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA