Výmena preukazov sociálneho taxíka

Mestský úrad Nováky, oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu bude od 02. 01.  2019 vymieňať preukazy sociálneho taxíka z roku 2018 za nové preukazy na rok 2019 a taktiež vydávať žiadosti pre odkázaných občanov. Po splnení stanovených podmienok bude mesto Nováky v spolupráci s Excellent Taxi túto službu naďalej prevádzkovať aj v roku 2019.  Taxislužba Exelent od 01.  01.  2019 mení cenu za úhradu služby občanom a to nasledovne:

Cena  jazdy v sume                              1,40 €

MsÚ uhradí sumu                                 0,40 €

Občan uhradí  od 01. 01. 2019     1,00 €31.12.2018