Výmena preukazov sociálneho taxíka

Mestský úrad Nováky, oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu bude od 02. 01.  2019 vymieňať preukazy sociálneho taxíka z roku 2018 za nové preukazy na rok 2019 a taktiež vydávať žiadosti pre odkázaných občanov. Po splnení stanovených podmienok bude mesto Nováky v spolupráci s Excellent Taxi túto službu naďalej prevádzkovať aj v roku 2019.  Taxislužba Exelent od 01.  01.  2019 mení cenu za úhradu služby občanom a to nasledovne:

Cena  jazdy v sume                              1,40 €

MsÚ uhradí sumu                                 0,40 €

Občan uhradí  od 01. 01. 2019     1,00 €31.12.2018
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA