Zmena výkupu a výmeny papiera

Firma Harmanecké papierne oznamuje, že z technických príčin uskutoční výkup a výmenu papiera v náhradnom termíne, v stredu 6. marca a to v čase:

 od 15:00 h - 15:30 h na parkovisku pri autobusovej zastávke v Horných Lelovciach

od 15:30 h - 15:50 h na parkovisku na ulici Štúrovej

od 15:50 h - 16:10 h na parkovisku pri Dome kultúry

od 16:15 h - 16:30 h na parkovisku pri štadióne na ulici Rastislavovej26.02.2019