OZNAM_Daň z príjmov za rok 2018

Oznam

Priznanie k dani z príjmov za rok 2018 bude možné dňa

01. 04. 2019 (pondelok) v čase od 8.00 h do 15.30 h

odovzdať aj na Mestskom úrade Nováky  (sobášna sieň).11.03.2019