Opätovne obnovené mestské televízne vysielanie

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že od 15. marca 2019 bude opätovne obnovené mestské televízne vysielanie v našom meste.

Premiéra relácie Videonoviny Nováky v dĺžke cca 45 minút bude v Televízii Nováky odvysielaná v piatok 15. marca 2019 o 18:00 h, reprízy budú odvysielané v sobotu 16. marca 2019 o 18:00 h, v nedeľu 17. marca 2019 o 13:30 a 18:00 h a v pondelok 18. marca 2019 o 18:00 h. V dňoch 22. – 25. marca 2019 a 29. marca - 1. apríla 2019 bude relácia odvysielaná v obvyklom čase.

V relácii budú odvysielané nasledovné príspevky:

  • 28 výročie prvého televízneho vysielania v Novákoch
  • Reportáž z rokovania MsZ zo dňa 19. 02. 2019
  • Rekonštrukcia Domu služieb
  • Fašiangy Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nováky
  • Detský maškarný ples v Dome kultúry
  • Pietna spomienka na tragickú udalosť vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky
  • Vyhodnotenie najlepších športovcov okresu Prievidza
  • Fašiangy a pochovávanie basy v našom meste
  • MDŽ v Dome kultúry


13.03.2019