Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka oznamuje občanom, že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú v dňoch od 23. apríla do 12. mája doručované do domácnosti pracovníčkami mestského úradu. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné si rozhodnutia prevziať na mestskom úrade Nováky.

Uhradiť môžete na účet mesta Nováky uvedenom v rozhodnutí, prípadne do pokladne mesta v úradných hodinách. Pri úhrade do pokladne mesta je potrebné priniesť si so sebou aj dané rozhodnutia.24.04.2019