Voľby 2017

Úplné znenie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 04. novembra 2017