Informácia pre voliča

Úplné znenie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 4. novembra 2017