Doručovanie

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@novaky.sk

oznámenie