Informácie

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 je:

jana.gajdosova@novaky.sk

podatelna@novaky.sk

 

Informácie o podmienkach práva voliť Dokument na stiahnutie: Informácie o podmienkach práva voliť
Rozhodnutie o vyhlásení volieb Dokument na stiahnutie: Rozhodnutie o vyhlásení volieb
Informácie -hlasovací preukaz Dokument na stiahnutie: Informácie -hlasovací preukaz
Informácie pre voliča Dokument na stiahnutie: Informácie pre voliča
Oznámenie Dokument na stiahnutie: Oznámenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA