Určenie volebných okrskov a miestností

Uznesenie MsZ č. 1 105/2018 o určení počtu poslancov, obvodov
Volebné okrsky a volebné miestnosti
Úplne znenie

Určenie volebných okrskov a miestností, počtu poslancov