Určenie volebných okrskov a miestností

Určenie volebných okrskov a miestností, počtu poslancov

Uznesenie MsZ č. 1 105/2018 o určení počtu poslancov, obvodov Dokument na stiahnutie: Uznesenie MsZ č. 1 105/2018 o určení počtu poslancov, obvodov
Volebné okrsky a volebné miestnosti Dokument na stiahnutie: Volebné okrsky a volebné miestnosti
Úplne znenie Dokument na stiahnutie: Úplne znenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 09.08.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA