Doručovanie

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie - podatelna@novaky.sk

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v meste Nováky pre Voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. 11. 2018 bola menovaná:
Meno a priezvisko: Ing. Ingrid Kmeťová
sídlo: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
telefónne číslo: 046/5121 532, 0940 636 400
emailová adresa: ingrid.kmetova@novaky.sk

Zapisovateľka je dostupná pre kandidujúce subjekty do 11. septembra 2018 v určených úradných hodinách a v posledný deň, t. j. 11. septembra 2018 do 24.00 h, a to: počas úradných hodín na adrese Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71, po ukončení úradných hodín na adrese ul. Nábrežná 888/44, 972 71 Nováky (tel. kontakt 0940 636 400)