Určenie volebných obvodov, okrskov a miestností

Určenie volebných obvodov, okrskov, miestností a počtu poslancov

Určenie zapisovateľky MVK
Uznesenie MsZ č. 1 105/2018 o určení počtu poslancov, obvodov
Volebné okrsky a volebné miestnosti