Informácie

Informácie pre členov volebných komisií o spracúvaní osobných údajov
Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov
Oznámenie o počte obyvateľov
VZN o plagátovacích plochách
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácia pre politické strany
Informácia pre nezávislých kadidátov
Informácia pre voliča