Informácie

Informácie pre členov volebných komisií o spracúvaní osobných údajov Dokument na stiahnutie: Informácie pre členov volebných komisií o spracúvaní osobných údajov
Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov Dokument na stiahnutie: Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov
Oznámenie o počte obyvateľov Dokument na stiahnutie: Oznámenie o počte obyvateľov
VZN o plagátovacích plochách Dokument na stiahnutie: VZN o plagátovacích plochách
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Dokument na stiahnutie: Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácia pre politické strany Dokument na stiahnutie: Informácia pre politické strany
Informácia pre nezávislých kadidátov Dokument na stiahnutie: Informácia pre nezávislých kadidátov
Informácia pre voliča Dokument na stiahnutie: Informácia pre voliča
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 09.08.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA