Doručovanie

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@novaky.sk

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky je:
jana.gajdosova@novaky.sk
podatelna@novaky.sk

Odkaz na tlačivá a vzory pre voľby prezidenta SR 2019
https://www.minv.sk/?prezident-vzory

oznamenie