Informácie

Harmonogram
Informácie pre voliča
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Všetky potrebné informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie na tejto stránke.