Informácie

Všetky potrebné informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie na tejto stránke.

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Harmonogram
Informácie pre voliča
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu