Výsledky volieb

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v meste Nováky konaných dňa 25.05.2019

výsledky volieb