Volebný obvod číslo 2

Volebný obvod číslo 1 Volebný obvod číslo 2 Volebný obvod číslo 3
Mgr. Dana Horná

Vo volebnom období 2018 – 2022 pôsobí vo funkcii zástupcu primátora.

E-mail: dana.horna@novaky.sk
Tel.: 0905 43 88 84
Ing. Branislav AdamecE-mail: adamec.branislav@gmail.com
Tel.:
Juraj SvitokE-mail:
Tel.: 0903 13 85 13
Bc. Anton HajnovičE-mail: hajnovicanton@gmail.com
Tel.: 0907 98 26 52
Igor ObžeraE-mail: igor.obzera@gmail.com
Tel.:
Oznámenie funkcií (tlačivo)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(PDF)