Volebný obvod číslo 3

Oznámenie funkcií (tlačivo)
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
(DOCX) (ODT)