Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
Zasadnutie MsZ 20.5.2021 o 15:30 17.5.2021
Výberové konanie 04.05.2021
Výrub stromov vo vedení VN 271 23.04.2021