Dom kultúry

Knižničný a výpožičný poriadok
Cenník na stiahnutie

Mesto Nováky zastúpené Primátorom RNDr. Danielom Danišom vydáva od 01.07.2016 nasledovný Cenník prenájmu nebytových priestorov a inventáru na ulici M. R. Štefánika č. 9, Dom kultúry Nováky (cenník je na stiahnutie na pravej strane tejto stránky).

 

Ing. Peter Paulík, referent pre kultúry, TVN a videotext                 0918 48 36 08

Ing. Lenka Gombarčíková, referent pre kultúru                               0940 63 64 02

Marta Stúpalová, knihovníčka                                                          0940 63 64 03