(anti)aktivity

Prosba o súčinnosť občanov

Mesto Nováky z dôvodu nadmerného znečisťovania mesta odpadom, žiada občanov o súčinnosť, aby v prípade ukladania odpadu cudzími osobami alebo podnikateľskými subjektmi, oznámili túto skutočnosť na telefónne čísla 0917 913 817 a 0905 571 118, poprípade zaznamenali si EČ vozidla, alebo vyhotovili fotografiu, a informovali o tom MsÚ ...

Čierne skládky

Čierne skládky a stanovištia bioodpadu mimo termínu ukladania odpadu v meste Nováky ...

Znečistenie budovy Domu služieb

...

Výjazd z mesta Nováky smer Koš

...

Stojisko veľkoplošného kontajnera

...

Súkromná brána občana mesta Nováky

...

Ul. Rastislavova

...

Ul. Baníkov

...

Likvidácia čiernych skládok na UL. A. Hlinku.

Vyzbieranie odpadu, naloženie, odvoz, uloženie na skládku- 95,- € - náklady mesta. ...

Náklady na jeden vývoz veľkoobjemového kontajnera, ktorý sa nachádza na parkovisku pod starým cintorínom v Novákoch.

Kontajner je celoročne pristavený na výhradné uloženie odpadu zo starého cintorína. Občania však do kontajnera ukladajú aj objemný, stavebný a iný odpad, ktorý do tohto kontajnera nepatrí. Týmto spôsobom je kontajner prepĺňaný odpadom, pre ktorý nie je určený, následkom čoho ...