Oddychové zóny

Žiadosť o pridelenie - VZOR
Brožúra na stiahnutie
Žiadosť o pridelenie

Vážení občania,

mesto Nováky pripravuje od roku 2016 pre Vás možnosť prenajať si voľné plochy na území mesta Nováky pri bytových a rodinných domoch za účelom realizácie oddychových zón.
Obyvatelia mesta takto spoločne vedia tvoriť prostredie, v ktorom môžu relaxovať, tráviť voľný čas pestovaním plodín, čítaním dobrej knihy, grilovaním, hrou s deťmi alebo si posedieť pri káve so susedmi.

Žiadatelia môžu využívať pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v blízkosti bytových a rodinných domov, v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a rodinných domov (ďalej žiadateľ) na zabezpečenie napr. oddychu (výsadba zelene, vybudovanie jazierka, vybudovanie altánku, osadenie lavičky a pod.); údržby verejnej zelene (kosenie a pod.); vybudovanie retenčných nádrží na odvedenie dažďovej vody a pod.; resp. ich kombináciou.

Poďme spoločne skvalitniť prostredie nášho mesta Nováky a tak prispieť k zlepšovaniu klímy, ku kvalitnejšiemu životu obyvateľstva.