Dianie v meste

Asanácia nepovolenej stavby objektu amfiteátra

Vážení občania,V týchto dňoch prebieha na Námestí SNP asanácia objektu amfiteátra, ktorá bola vyvolaná na základe rozhodnutia o nariadení odstránenia nepovolenej stavby "Rekonštrukcia spevnených plôch a sadové úpravy – SO 02 Amfiteáter" v konaní vedenom pod číslom 1312/2009/329/SOÚ - zo dňa 8. januára 2018, ...

Mesto Nováky úspešné v získaní dotácií pre základnú školu na ulici J. C. Hronského

Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu schválilo mestu Nováky poskytnutie dotácie  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. O dotácie zažiadalo mesto Nováky pre Elokované pracovisko- Základná ...

Rekonštrukcia námestia vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru

Neoddeliteľnou súčasťou každého mesta je okrem verejného sektoru - samosprávy aj sektor súkromný. Práve vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru v meste Nováky bolo vybudované námestie a obchodné priestory s veľkosťou 360 m2. Mesto Nováky do námestia investovalo 4.177 eur a o výstavbu sa postarala ...

V Novákoch si vytvorili oddychovú zónu

Kde ju nájdete?Okrem výnimočnej národnej pamiatky zapísanej do pamiatkového fondu – Kaplnky sv. Juliany, sa mesto Nováky môže pochváliť aj inou kaplnkou, ktorá je súčasťou oddychovej turistickej zóny. Dostanete sa ku nej smerom od futbalového štadióna cestou na strelnicu, ďalej ...

VIDEO: Prehľad diania v meste počas leta 2018.

Prehľad diania v meste Nováky počas tohto leta si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: Otvoriť video v novom okne. Viac videí na www.video.novaky.sk ...

Nová telocvičňa a sociálne zariadenie pre žiakov základnej školy v Novákoch

Rekonštrukcia telocvične  v objekte 5.-9. ročníkov a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte 1.-4. ročníkyV roku 2017 súčasné vedenie mesta Nováky bolo úspešné pri získaní dotácii na havarijné stavy. Získanie tejto dotácie nám umožnila výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po schválení žiadosti boli ...

Výstavba sociálneho zariadenia v ZŠ Nováky

Novákom poskytli ďalšie dotácie na výstavbu sociálnych zariadení v ZŠSúčasné vedenie mesta Nováky reagovalo na nevyhovujúci počet sociálnych zariadení v Základnej škole na ulici Pribinova 123/9 a rozhodlo sa predložiť projekt v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na získanie finančných prostriedkov ...

Kaplnka svätej Juliany – jedinečná národná pamiatka v meste Nováky

Národná pamiatka zapísaná v zozname pamiatkového fondu - to je jedinečný prívlastok kaplnky svätej Juliany, ktorou sa pýšia Nováky. Kaplnku svätej Juliany, ktorá stojí na starom nováckom cintoríne na ulici A. Hlinku, mali možnosť navštevovať celé leto nielen obyvatelia mesta Nováky, ...

Sprístupnenie lávky cez rieku Nitra v meste Nováky

Z dôvodu rekonštrukcie lávky cez rieku Nitra bol v meste Nováky od 2. augusta 2018  do 4. augusta 2018  uzatvorený priechod/most cez rieku Nitra pre chodcov a cyklistov. Vedenie mesta v týchto dňoch zabezpečilo kyvadlovú automobilovú dopravu za účelom prepravy osôb na trase  autobusová ...

Mesto Nováky opäť úspešné v rámci žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Mestu Nováky bol 4. apríla 2018 schválený nenávratný finančný príspevok v hodnote  473.380,32 € rámci projektu Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky. Žiadaná výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov predstavuje 24.914,75 €.Projekt financovaný Európskou úniou sa vedenie mesta ...