Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

27.05.2020 15:15

Materiálov

1

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 27.05.2020
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 22.05.2020 14:36