Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

23.02.2021 15:30

Materiálov

12

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 23.02.2021
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 17.02.2021 11:08
Správa o činnosti MsP za rok 2020 16.02.2021 20:08
Rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby 16.02.2021 20:10
Rozdelenie finančných prostriedkov pre voľnočasové organizácie 16.02.2021 20:10
Dotácie pre ZO SZZP 16.02.2021 20:11
Dotácia pre FK ISKRA na sociálne bývanie 16.02.2021 20:12
Dar BENET 22.02.2021 13:21
,,Nízkouhlíková stratégia - mesto Nováky" a ,,Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Nováky v oblasti tepelnej energetiky" 16.02.2021 20:14
Nízkouhlíková stratégia mesta Nováky 18.02.2021 12:16
Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Nováky 18.02.2021 12:17
Podanie žiadosti - Envirofond (Obradná sieň) 16.02.2021 20:15
Materiály oddelenia výstavby 17.02.2021 10:22