Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

24.03.2017 16:00

Materiálov

2

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 24.03.2017
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 20.03.2017 15:07
NFP_Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene 20.03.2017 15:08