Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

19.07.2017 17:00

Materiálov

3

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 19.07.2017
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 17.07.2017 15:35
Spolufinancovanie projektu_kompostéry 17.07.2017 15:38
Rozpočtové opatrenia 17.07.2017 15:36