Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

19.02.2018 15:15

Materiálov

0

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 19.02.2018
Na zastupiteľstvo neboli predložené žiadne dokumenty na prerokovanie.