Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

18.02.2020 15:00

Materiálov

18

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 18.02.2020
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 11.02.2020 15:37
Správa o činnosti MsP 11.02.2020 14:58
Rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby 11.02.2020 14:58
Rozdelenie finančných prostriedkov pre voľnočasové organizácie 11.02.2020 14:59
Dotácia pre ZO SZZP 11.02.2020 14:59
Dotácia pre FK ISKRA na sociálne bývanie 11.02.2020 15:00
Žiadosť o odpustenie nájmu_Kaderníctvo Melánia 11.02.2020 15:00
Žiadosť o odkúpenie bytu 11.02.2020 15:00
Uzatvorenie nájmu na dobu neurčitú 11.02.2020 15:00
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ 11.02.2020 15:01
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZUŠ 11.02.2020 15:02
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti CVČ 11.02.2020 15:04
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ 11.02.2020 15:05
Informácia o RO primátora za rok 2019 11.02.2020 15:05
Informácia o RO primátora _požiadavky 11.02.2020 15:06
Návrh na RO 11.02.2020 15:08
Financovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia rozvodov tepla - mesto Nováky II. etapa" 11.02.2020 15:08
Závery komisie výstavby 11.02.2020 15:09