Šport

Klub vodného póla Nováky

Adresa: Partizánska 297/17, Nováky

Prezident: Bc. Peter Nižný

Manažér: Ing. Michal Gogola

tel. 0905 29 82 75

Facebook: fb.com/kvpnovaky

E-mail: vpnovaky@gmail.com

Web: http://www.kvpnovaky.sk

Tenisový klub NCHZ Nováky

Adresa: Chemikov 32/22 972 71 Nováky

Predseda: Ing. Tibor Turňa

tel. 0905 75 73 60

E-mail: tiborturna@gmail.com

Web: http://www.tknchznovaky.szm.com

Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky

Adresa: Nábrežná 954, 972 71 Nováky

Prezident: Milan Oršula

tel. 0904 99 91 05

Facebook: fb.com/KanoistikaNovaky

E-mail: info@krknovaky.sk

Web: http://www.krknovaky.sk

Karate klub Nováky

Adresa: Jesenského 219/9, 972 71 Nováky

Predseda: Jozef Adámik, tel. 0903 89 08 37

Tajomník: Tatiana Baková

E-mail: jozefadamik63@gmail.com

Web: http://www.karate.novaky.com

Futbalový klub FK ISKRA Nováky

Adresa: Rastislavova 947/24, 972 71 Nováky

Štatutárny orgán klubu: Jozef Michálek, tel. 0903 94 95 60

Štatutárny orgán klubu: Igor Obžera, tel. 0902 22 36 20

Štatutárny orgán klubu: Michal Jakubis, tel. 0319 67 32 08

E-mail: sekretariat@fkiskranovaky.sk

Web: http://www.fkiskranovaky.sk/

Pumptrack club Nováky

Adresa: Rastislavova 324/2, 972 71 Nováky

Prezident klubu: Marek Gunda

tel. 0914 19 82 87

E-mail: marekgunda@gmail.com

Web: http://fb.com/pumptracknovaky/

Klub lyžiarov Nováky

Adresa: Kukučínova 115/6, 972 71 Nováky

Predseda: František Klement

Tajomník: Mgr. František Klement

tel. 0917 14 75 78

E-mail: klement0@gmail.com

Web: http://www.klno.sk

Mestský klub v elektronických šípkach Nováky

Adresa: Štúrova 101, 972 71 Nováky

Predseda: Peter Jakubis

Podpredseda: Ľudovít Hurtiš

tel. 0907 48 00 07

E-mail: mc.1488@post.sk

Web: http://fb.com/groups/177211506241516

MK Šampión fitnes

Adresa: M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky

Predseda: Oľga Pažická

tel. 0911 96 19 18

E-mail: championsgym@post.sk

RMK Nováky - raketomodelársky klub

Adresa: Lehotská 981/60, 972 71 Nováky

Predseda: Miroslav Hagara

tel. 0903 13 17 39

E-mail: rmknovaky@gmail.com

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA