Káblová televízia Nováky

Oznam o prevzatí siete káblovej televízie od 01. 09. 2019 a o prechode služieb a zákazníkov na spoločnosť KABELTELSAT s. r. o.

(oznam zákazníkom káblovej TV v meste Nováky)

Vážený zákazník,

oznamujeme Vám, že na základe úspešnej ponuky na prenájom a prevádzkovanie káblovej televizie v meste Nováky sa naša spoločnosť KABELTELSAT s. r. o., stáva od 01. 09. 2019 novým prevádzkovateľ a poskytovateľom káblovej TV v meste Nováky. Spoločnosť KABELTELSAT už dlhoročne poskytuje služby káblovej TV na základe čoho získala bohaté skúsenosti s prevádzkou a servisom KDS .

Prvoradým cieľom tejto zmeny je priniesť Vám budúci rozvoj televíznych služieb a zvyšovanie kvality zákazníckej starostlivosti. Aktuálne to pre Vás znamená najmä nasledujúce zmeny:

*     Od 1. septembra 2019 sa spolu s Vašimi TV službami automaticky stávate zákazníkom spoločnosti KABELTELSAT s. r. o. a získavate možnosť využívať z toho vyplývajúce výhody. S Vašimi otázkami a požiadavkami sa preto už môžete obracať priamo na KABELTELSAT, ktorý pre vás zriadil obchodné kontaktné miesto priamo v meste Nováky, (obch. priestor na ul. Nám. SNP č. 352/16 - budova vedľa MsU, Pondelok - Piatok, od 09:00 - do 15:00)

- Od 1. - 2. septembra 2019 bude zmodernizovaná hlavná stanica a vytvorená nová základná programová ponuka, preto je potrebné aby ste si preladili svoje televízne prijímače cez automatické ladenia. Odporúčame vykonať automatické ladenie dňa 2. 9. 2019.

V prípade, ak budete potrebovať technickú podporu, kontaktujte nás prosím na mob. čísle: 0910 145 222

*            Od 1. Septembra 2019 sa za novú službu mení servisný poplatok na sumu 6 EUR/ mesiac.

Spôsoby platieb sú nasledovné:

-     ak ste uhrádzali platby za káblovú TV prostredníctvom SIPA, zmena nastane automaticky, nemusíte nič vybavovať.

-     ak ste platby za TV uhrádzali prostredníctvom bankového trvalého príkazu na úhradu, starý príkaz si prosím zrušte a s rovnakým variabilným symbolom zadajte platbu na náš bankový účet vedený v Primá Banke, IBAN: SK SK41 5600 0000 0062 0197 4001 Variabilný symbol: rovnaký ako doteraz Suma: 6 EUR

*     Od 1. septembra 2019 budú pre Vašu TV službu platiť Všeobecné podmienky spoločnosti
KABELTELSAT, ktoré budú dostupné v novej pobočke KABELTELSAT-u (obch. priestor na ul. Nám. SNP č. 352/16 - vedľa MsU, Pondelok - Piatok, od 09:00 - do 15:00).

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že uvedené zmeny Vám prinesú vyššiu spokojnosť s  využívanými službami a zákazníckou starostlivosťou.

za spoločnosť KABELTELSAT s. r. o.                       Bc. Lucián Franc, konateľ

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA