Voľnočasové organizácie

Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 24-1 Nováky

Sídlo : M. R. Štefánika 118, 972 71 Nováky

Predseda: Ing. Cyril Gatial

Tajomník: Ing. Pavel Šimko

tel: 0949 60 70 23

E-mail: cgatial@gmail.com

Mestský klub dôchodcov - Denné centrum ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Novákoch

Adresa: M. R. Štefánika 118, 972 71 Nováky

Predseda: Beáta Vyoralová, tel. 0948 53 42 66

Podpredseda: Anna Holecová

Mestský klub dôchodcov víta medzi sebou a spája všetkých seniorov v Novákoch aj okolí.

E-mail: vyoralovabeata@gmail.com

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Novákoch

Adresa: M. R. Štefánika 118, 972 71 Nováky

Predseda: Ing. Jana Studená

tel. 0904 47 62 59

Poslaním organizácie je zdravotne postihnutých nielen združovať, ale i hľadať účinné formy ich sebarealizácie.

E-mail: jana.studena@centrum.sk

Materské centrum Nováčik

Predsedníčka: Mgr. Jana Sýkorová

Podpredsedníčka: Ing. Martina Gubová

Podpredsedníčka: Ing. Emília Bošiaková

tel. 0905 92 25 52

E-mail: jankasykorova@gmail.com

Miestny odbor Matice slovenskej v Novákoch

Predseda: Ing. Erik Kližan

tel. 0903 28 89 44

E-mail: erik@icm.sk

Novácka dychovka

Adresa: Námestie SNP 186, 972 71 Nováky

Organizačný pracovník: Martin Zamiška

Umelecký vedúci: Libor Plevka

tel. 0902 30 03 81

E-mail: martin.zamiska@azet.sk

Folklórna skupina MARINKA, o. z.

Adresa: Suvorovova 509/11, 972 71 Nováky

Predsedníčka: Daniela Ťapuchová

tel. 0904 87 55 97

E-mail: daniela.tapuchova@centrum.sk

Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Prievidza

Adresa: Bottova 5, 97 Prievidza

Predseda: Tibor Bezuška

Tajomník Mestskej organizácie: Ľubomír Mokrý

tel.

E-mail: tajomniksrzpd@gmail.com

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA