Voľnočasové organizácie

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Nováky

Sídlo : M. R. Štefánika 118, 972 71 Nováky

Zastúpenie : Cyril Gatial, predseda

Tel.: 0908 709 842

E-mail: cgatial@gmail.com