Zimná údržba mesta

ZÚ miestnych komunikácií a chodníkov z hľadiska zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a chodcov kladie na organizáciu ZÚ mimoriadne nároky.

Za zjazdnosť MK a chodníkov v meste Nováky  v zimnom období  je  zodpovedná organizácia VEPOS s. r. o. Nováky,  zastúpená  riaditeľom  Ing. Ľubomírom  Krchom,  č. t.: 546 1 2 16, mobil:  0905 632 047 na pracovisko.

 Za organizačný výkon ZÚ a s ňou spojenú spravodajskú službu v meste zodpovedá vedúci strediska VEPOS s. r. o. Nováky p. Ján Fedor, č. t.: 546 14 73, mobil: 0905 619 068.

Úplné znenie Dokument na stiahnutie: Úplné znenie
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA