Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019

Doručovanie

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: podatelna@novaky.sk

oznámenie Dokument na stiahnutie: oznámenie

Určenie volebných okrskov a miestností

Určenie volebných okrskov a miestností

volebné okrsky a miestnosti Dokument na stiahnutie: volebné okrsky a miestnosti

Zaregistrovaní kandidáti

Informácie pre Vás práve pripravujeme ...

Informácie

Všetky potrebné informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie na tejto stránke.

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Dokument na stiahnutie: Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Harmonogram Dokument na stiahnutie: Harmonogram
Informácie pre voliča Dokument na stiahnutie: Informácie pre voliča
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Dokument na stiahnutie: Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Výsledky volieb

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v meste Nováky konaných dňa 25.05.2019

výsledky volieb Dokument na stiahnutie: výsledky volieb
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2024
Voľby prezidenta SR r. 2024
Voľby do NR SR 2023
Referendum 2023
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Parlamentné voľby 2020
Voľby do Európskeho parlamentu r. 2019
Voľby prezidenta SR r. 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí r. 2018
Voľby do orgánov samosprávnych krajov r. 2017
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA