Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
Obchodná verejná súťaž 19.10.2020
Orva color - akcia 19.10.2020
Rozvoz stravy_Sivý kameň 16.10.2020
Registrácia ošípaných 16.10.2020
Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 21.10.2020
Ponuka práce Brose 16.10.2020
Oznam Slovenskej pošty 12.10.2020
Uzatvorenie mestského úradu od 12.10.2020 12.10.2020
Výberové konanie 8.10.2020
Pyrotechnická činnosť v mesiaci október 29.9.2020