Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
Pohreb - Katarína Oršulová 03.07.2020
Pohreb - Ján Hrivnák 03.07.2020
obmedzený režim MsÚ od 3.7. do 8.7.2020 03.07.2020
Stavebné práce na ul. Kukučínovej 30.06.2020
Vysielanie 2.časti záznamu z rokovania MsZ 2.7.2020
Pyrotechnická činnosť 07/2020 29.06.2020
BENET - odstávka tepla 6.7.-10.7.2020 22.6.2020
MO MS - zoznam obetí 1.svetovej vojny 26.6.2020
Povinnosť udržiavať trávnaté plochy 11.06.2020