Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
MsZ dňa 23.09.2020 17.9.2020
Vakcinácia psov a mačiek 19.9.2020 14.9.2020
Ponuka CVČ 03.09.2020
Povinnosť udržiavať trávnaté plochy 11.06.2020