Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
Polícia - upozornenie seniorom 16.4.2019
Vysielanie reprízy záznamu MsZ - 1.časť 16.10.2019
Odstávka elektriny 22.10.2019 ul. Kukučínova 113 a Fraňa Kráľa 112 16.10.2019
Poznávací zájazd do Martina 14.10.2019
Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 09.10.2019
Informácie RVaPS k africkému moru ošípaných 24.9.2019
Výzva pre vlastníkov na opílenie stromov - HBP 23.9.2019