Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
Mestské zastupiteľstvo 9.12.2020 o 15:30 4.12.2020
Rozprávka Janko a Marienka 02.12.2020
Mikulášsky sprievod 02.12.2020