Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
OR HZZ_nebezpečenstvo požiaru 04.04.2020
info MV SR Prevencia kriminality 04.04.2020
Upozornenie - obmedzenie návštev MsÚ 07.04.2020
Upozornenie polície 25.03.2020
Zabezpečenie rúšok na tvár 19.03.2020
Pyrotechnická činnosť v mesiaci apríl 2020 30.3.2020
Správy MsÚ vo videotexte Nováky 16.03.2020
Zápis žiakov 9. ročníka 07.04.2020
Zápis prvákov 17.4.2020 07.04.2020
MV SR - dobrovoľníci 03.04.2020