Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
záznam z rokovania MsZ 05.03.2021
Sčítanie obyvateľov 05.03.2021
Celoplošné testovanie Covid 19 - Nováky 03.03.2021
Oznámenie o umožnení uloženia odpadu zo zelene v mesiaci marec. 02.03.2021
Slovenská distribučná a.s. 01.03.2021
Pyrotechnická činnosť 01.03.2021
Stravovanie dôchodcov 24.02.2021