Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
Polícia - upozornenie seniorom 16.4.2019
Záznam z MsZ 22.8.2019
Jankov Vŕšok 29.8.2019 21.8.2019
Deň Sečanov 31.8.2019 21.8.2019
Letný deň 28.8.2019 19.8.2019
Oslavy 75.výročia SNP 19.8.2019
Novianske dni 23.-25.8.2019 20.8.2019
Ponuka práce Brose 20.8.2019
Meranie plynu spoločnosťou SPP distribúcia 20.8.2019
Stretnutie s občanmi ku stavbe garáží 19.8.2019
Poštové poukážky v MŠ 19.8.2019
Pošta Nováky - úprava otváracích hodín 1.7.2019
Výstavba garáží na ul. Chemikov 1.7.2019