Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
Polícia - upozornenie seniorom 16.4.2019
Od Kataríny do Vianoc 05.12.2019
Kultúrny program pri príležitosti 60. výročia otvorenia Domu kultúry 04.12.2019
SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY 03.12.2019
Pyrotechnická činnosť v 12/2019 03.12.2019
PRÍCHOD MIKULÁŠA 02.12.2019