Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
Polícia - upozornenie seniorom 16.4.2019
SVPS-Deratizácia kanalizácie 04/25/2019
Koncert v kostole sv. Mikulaša v Novákoch 04/25/2019
Harmanecke papierne 25.04.2019
MsZ dňa 30.04.2019 24.04.2019
Cestovateľské večery 24.04.2019
Videonoviny repríza 04/24/2019
FK Iskra zápas 04/25/2019
CvČ preteky 26.4.2019 23.04.2019
Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 04/15/2019
Štatistické zisťovanie údajov 15.04.2019
Stavanie mája 30.04.2019 15.04.2019
Zápis do MŠ 03.04.2019
Šlager party 03.04.2019