Mestský rozhlas

Prinášame Vám záznam aktuálne odvysielaných príspevkov v mestskom rozhlase v meste Nováky.
Názov Dátm prvého vysielania Príspevok
Polícia - upozornenie seniorom 16.4.2019
1.časť záznamu MsZ 26.06.2019
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy 10.6.2019
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy 10.6.2019