Zástupca primátora

Fotografia ku podstránke: Zástupca primátora

Ing. Michal Gogola
zástupca primátora

Narodený 30.5.1980 v Bojniciach

Vzdelanie:
ZŠ Nováky
Gymnázium Nováky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Kariéra:
1998-2014 profesionálny športovec - vodné pólo
Účastník OH Sydney 2000
2014-2020 manažér KVP Nováky
2017 - majiteľ spoločnosti BoGo bus s.r.o., so sídlom v Novákoch
2018-2022 poslanec MsZ v Novákoch

Jazykové znalosti:
anglicky, španielsky, chorvátsky, nemecky - aktívne

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA