Pozvánky na podujatia

04
Jún 2023
Fotografia ku podstránke: Cesta rozpávkovým parkomCesta rozpávkovým parkom

Podujatie sa koná v čase od 14:00 do 18:00 hod. v parku Dr. Štefana Moysesa Nováky.

 11
Jún 2023
Fotografia ku podstránke: Festival dychových orchestrov Nováky 2023Festival dychových orchestrov Nováky 2023

11. júna 2023 o 15:00 hod. v areáli ZUŠ (Detské ihrisko)COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA