Pozvánky na podujatia

28
Feb 2024
Fotografia ku podstránke: Smejko a TanculienkaSmejko a Tanculienka

NOVÉ PREDSTAVENIE - začíname o 17:00 hod. v MDK01
Mar 2024
Fotografia ku podstránke: Pietna spomienkaPietna spomienka

Mesto Nováky a Zbor pre občianske záležitosti Vás pri príležitosti 17. výročia tragickej udalosti vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky pozývajú na pietnu spomienku venovanú obetiam, ktorá sa uskutoční 01. marca 2024 o 15,00 h v Parku Š. Moyzesa.08
Mar 2024
Fotografia ku podstránke: Medzinárodný deň žienMedzinárodný deň žien

Milé dámy,

Srdečne Vás pozývame do Domu kultúry Nováky na príjemné popoludnie pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien.

08. marca 2024 o 15:30 hod.

V programe výstúpia žiaci MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ Nováky. Po predstavení Vás vedenie mesta pozýva na čašu vína.

Uvádza Miroslava Perinová - moderátorka Beta rádia.

Tešíme sa na Vás.

Vstup zdarma.COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA